welcome

Välkommen

Vi är en komplett leverantör av brandskydd!
Vi tar hand om hela fastighetens brandskydd, från riskbesiktningar och SBA till installation och service av rökluckor, sprinkler eller annan typ av brandskyddsutrustningen. Vi har egna kompetenta montörer och projektledare

Vi utför också ventilationsprojekt. Då fastighetens ventilationssystem och brandskyddssystem är starkt sammankopplade är det av största vikt att ventilationsentreprenören även har goda kunskaper om brandskydd.

Vi har givetvis denna kompetens vilket har visat sig vara värdefullt för våra kunder, både ur ett säkerhetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.

->Läs mer om oss

ingenting

Vi svarar gärna på dina frågor

Tel: 08-410 198 10
Mob: 0700-918091

E-post: info@exaktabrandskydd.se

Öppettider kundtjänst

Vardag – 7.00 – 17.00
Lör & sön – 10.00 – 14.00

etturval

sba

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete är ett samlingsnamn för de brandskyddsåtgärder som en verksamhet måste uppfylla enligt den nya Lagen om skydd mot olyckor, vilken trädde i kraft den 1 januari 2004.

Det finns även andra lagstiftningar med krav på brandskyddsåtgärder såsom Arbetsmiljölagen.

->Läs mer

branddörrar

BRANDDÖRRAR

Branddörrar fungerar som avdelare för brandceller och skyddar mot att brand och giftiga gaser sprider sig i fastigheten.

Våra medarbetare har tillsammans mer än 30 års erfarenhet av branddörrar

->Läs mer

rokluckor

RÖKLUCKOR

Rökluckor är en viktig del i en byggnads brandskydd. Vid de flesta bränder är det röken som orsakar störst skada.

I en rökfylld lokal bildas ofullständigt förbrända gaser som i sin tur ger upphov till ytterligare brandspridning och explosionsrisk. Rökluckan vädrar ut den livsfarliga brandröken

->Läs mer

ventilationknapp

VENTILATION

Exakta är en komplett leverantör av ventilationstjänster och produkter. Våra kunder är framförallt flerfamiljshus men vi gör även installationer i privatbostäder.

->Läs mer

sep